Het verduurzamen van de flat en het wegwerken van achterstallig onderhoud kan invloed hebben op de woonlasten. Hoe zit dit precies? In dit artikel een korte uitleg: 

 

Als je woont in een appartementencomplex bestaan je woonlasten uit 2 delen: je eigen vaste lasten en je lasten voor de VVE.

A. Je eigen vaste lasten: 

  1. Hypotheek of huur: Dit is vaak de grootste woonlast.
  2. Gemeentelijke heffingen: Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.
  3. Energiekosten: De kosten voor gas, elektriciteit en water.
  4. Verzekeringen: Bijvoorbeeld de opstalverzekering (voor huiseigenaren) en de inboedelverzekering.
  5. Onderhoud: Als huiseigenaar ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud van je appartement. Denk aan schilderwerk, reparaties, etc

B. Je VVE-bijdrage. Dit zijn de kosten die je betaalt om als gezamenlijke eigenaren het gebouw te onderhouden en in stand te houden. De VVE-bijdrage valt uiteen in allerlei kleine onderdelen. Grofweg gaat het om:

  1. Beheer en onderhoud (bijvoorbeeld de hovenier)
  2. Abonnement VVE-beheerder
  3. Verzekeringen
  4. Reserveringen voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden
  5. Rente en aflossingen van afgesloten leningen voor eerder gedane investeringen

 

Effect verduurzaming op woonlasten

Wat gebeurt er met de woonlasten als de VVE het pand besluit te verduurzamen en/of achterstallig onderhoud wegwerkt? Verduurzaming kost geld. Als de VVE besluit te lenen, stijgt de VVE-bijdrage omdat er rente en aflossingen betaald moeten worden (onderdeel B5). Als verduurzaming vanuit individuele hypotheken verloopt, stijgt A1. Maar de energiekosten (A3) zullen veranderen. En ook de reserveringen voor toekomstig onderhoud kunnen waarschijnlijk omlaag.

Effect wegwerken achterstallig onderhoud op woonlasten

Het wegwerken van (achterstallig) onderhoud vraagt om een eenmalige investering. Hiervoor is geld nodig. meestal is dit een lening. de kosten van deze lening (rente/aflossing, B5) leiden tot een verhoging van de VVE-bijdrage. Maar: achterstallig onderhoud is weggewerkt. Er hoeft dus minder geld voor onderhoud gereserveerd te worden (B4) Het wegwerken van onderhoud kan zo tot lagere woonlasten leiden. Maar dit hoeft niet.

Natuurlijk is elke situatie weer anders. Pas als jouw VVE de goede getallen bij de hand heeft en jij ook je eigen financiële situatie in beeld hebt kun je uitspraken doen over het effect van verduurzaming op jouw portemonnee

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie