In de Hogenkamp moet wat gebeuren. Alle 21 flats hebben dezelfde uitdagingen: de panden vragen steeds meer onderhoud. Er moeten slimme oplossingen komen voor de warmtevoorziening, als alternatief voor aardgas. Dat heeft invloed op energierekening en VvE-bijdrage, maar ook op de uitstraling en gebruik van flat en buurt. Daarom gaan toekomstplannen voor flat en buurt iedereen aan. Via de VvE beslist iedereen mee.

Komende periode werken 3 flats een voorbeeldplan uit. De bewoners van de andere flats kijken mee. Zo leert de buurt wat er komt kijken bij de keuzes rondom energie, onderhoud en financiering. VvE-leden zijn daarna in staat om bewuste keuzes te maken voor de toekomst van hun flat en buurt.

3 voorbeeldflats

In de Hogenkamp maken drie flats plannen voor de toekomst, elk op hun eigen manier. De één denkt vooral na over beheer en onderhoud, de tweede is bezig met verduurzaming door isolatie. Een derde heeft het idee om woningen toe te voegen om zo verduurzaming en onderhoud te kunnen betalen. Het WIJbedrijf Dieze brengt deze voorbeelden samen zodat alle flats in Dieze hiervan kunnen leren. Alle andere flats krijgen een check op hun onderhoudssituatie en financiële draagkracht, zodat alle flats aan het begin van de zomer in staat zijn om te kiezen voor een eigen toekomstplan.

Misschien ontstaat er wel een plan voor de hele wijk. Dat weten we nog niet. Het project een experiment. We leren bij en passen onze plannen daarop aan. Zo weten we steeds beter waar we aan toe zijn.

Isolatie & verduurzaming

Welke mogelijkheden zijn er voor woningisolatie en verduurzaming?

Onderhoud & verbeteren buitenruimte

Wat is nodig voor een goed beheer en onderhoud, hoe ver gaan we hierin en wat kost dat?

Financiering

Onderhoud en verduurzaming kosten geld. Kunnen we dit financieren door woningen toe te voegen?

Planning

Najaar/winter 2023

Voorbereiding en buurtonderzoek

Voorjaar 2024

Uitwerking voorbeeldplannen

Analyse MJOP’s en financiën

Begin zomer 2024

gesprekken in de VvE: weten wij wat we willen?

Meerwaarde voor de buurt

Hogenkamp bestaat uit appartementencomplexen, gebouwd in de jaren ’60. Qua bouw en uiterlijk lijken ze erg op elkaar. In totaal zijn er zo’n 20 Verenigingen van Eigenaren (VvE) actief. Dat in de Hogenkamp meerdere flats (VvE’s) bij elkaar in één buurt staan is een kans. Die kans pakken we op: daarom gaan we samen op onderzoek uit. Dat scheelt veel reken- en uitzoekwerk. We brengen van zoveel mogelijk flats de onderhoudssituatie en financiële situatie in beeld. Ook gaan we op zoek naar de meerwaarde van het combineren van flatplannen. We denken na over mogelijkheden voor woningisolatie en nieuwe vormen van warmtevoorziening. Maar ook over achterstallig onderhoud, waterafvoer, klimaatbestendigheid en de kans die het toevoegen van woningen biedt. Zo ontstaan kansen om de (gedateerde) buurt op te knappen. Daar is iedereen bij gebaat. 

Over ons

Hogenkamp Kiest! is een project van de Vereniging van Eigenaren van de buurt Hogenkamp in Zwolle. Het coöperatief Wijbedrijf Dieze ondersteunt en begeleidt de VvE’s bij het komen tot keuzes voor de toekomst. We werken samen met bewoners, verhuurders en woningeigenaren, architecten en constructeurs. Woningcorporaties en de gemeenten kijken en denken mee.