Woont u één van de flats aan de Ruusbroecstraat, Jan Buschstraat, Schutkenstraat of Hornstraat en heeft u een uitkragend balkon (zoals op de foto)? Dan kunt uw balkon niet gebruiken. Hierover heeft u bericht gekregen van de gemeente.

De Vereniging van eigenaren is verantwoordelijk voor de toestand van de balkons. De (meeste) VvE’s werken daarom gezamenlijk aan een oplossing voor deze situatie. WijBedrijf Dieze helpt hierbij. Deze situatie gaat minimaal 2 maanden duren.

Deze website geeft u meer informatie. Ook kunt u uw gegevens achterlaten als u op één of andere manier hulp nodig hebt of wilt helpen.

Vragen en antwoorden

Gebruik balkon

De balkons van de flat aan de Ruusbroecstraat (nrs 72-134, tegenover Ruusbroeccentrum) zijn onderzocht op veiligheid. Daaruit bleek dat deze balkons onveilig zijn. Bij belasting van deze balkons is er een risico dat er een breuk ontstaat en er delen kunnen afbreken. De balkons van uw flat lijken erg op de onderzochte balkons. De gemeente gaat ervanuit dat alle balkons van hetzelfde type mogelijk onveilig zijn, ook die van u. Uit voorzorg kunt u uw balkon daarom niet meer gebruiken.

Nee, u kunt uw balkon uit voorzorg niet meer gebruiken. Ook kunnen er geen spullen op staan. De balkons moeten leeg blijven totdat er een oplossing is gevonden voor de situatie.

Nee, u kunt uw balkon uit voorzorg niet meer gebruiken. Ook kunnen er geen spullen op staan. De balkons moeten leeg blijven totdat er een oplossing is gevonden voor de situatie.

Nee. De onveiligheid heeft te maken met de constructie van de balkons. Die is sinds de bouw niet veranderd. Ook niet als de balkons zijn opgeknapt. Denkt u dat de constructie van uw balkon in het verleden is onderzocht of aangepast? Neemt u dan contact op met uw VvE.

Mogelijk breekt (een gedeelte van) uw balkon af. Dit is gevaarlijk voor u en anderen.

Als het leegmaken van het balkon leidt tot onoverkomelijke problemen, laat u dit weten via het formulier. We weten niet of we dit kunnen oplossen, maar gaan in elk geval ons best doen.

Oplossingen

De VvE’s van de flats in de Hogenkamp werken gezamenlijk aan een oplossing voor de korte termijn. Doel is om zo snel mogelijk aan te tonen of er ook sprake is van een constructiefout bij de flats in de Hogenkamp. En als dit zo is, is het doel om te zorgen dat u uw balkon zo snel mogelijk weer veilig kunt gebruiken. We verwachten dat dit minimaal 2 maanden duurt. Zodra hierover meer bekend is hoort u dit.

Elke VvE moet nu de veiligheid van zijn balkons onderzoeken. De VvE’s van de flats in de Hogenkamp werken gezamenlijk aan een oplossing voor de korte termijn. Dankzij het WijBedrijf Dieze kunnen VvE’s dit onderzoek in één keer voor alle flats uitvoeren. Dit is goedkoper en efficiënter. Voor elk balkon zijn twee uitkomsten mogelijk:

  • als blijkt dat een balkon constructief veilig is, wordt dit zo snel mogelijk weer vrijgegeven;
  • als blijkt dat een balkon constructiefouten heeft, neemt de VvE maatregelen zodat het balkon alsnog gebruikt kan worden.

De VvE is verantwoordelijk en zal een partij inschakelen om dit te doen. Omdat dit in heel de wijk speelt, werken de VvE’s zo veel mogelijk samen. De Bewonerscoöperatie WijBedrijf Dieze helpt hierbij.

Veiligheid balkons

De aan de Ruusbroecstraat geteste balkons zijn volgens de meting onveilig. Als deze belast worden bestaat het risico dat er een breuk ontstaat in het balkon of het balkon afbreekt. De balkons van uw flat lijken erg op de onderzochte balkons. De gemeente gaat ervanuit dat alle balkons van hetzelfde type mogelijk onveilig zijn, ook die van u. Uit voorzorg kunt u uw balkon daarom niet meer gebruiken.

Achteraf kunnen we dat pas met zekerheid zeggen. We nemen geen risico’s, en daarom is het nu acuut.

De balkonvloeren zijn van beton gemaakt. In dat beton zit betonijzer. Dat noemen we wapening. Bij de onderzochte balkons is die wapening niet aangebracht zoals het hoort.

Er zitten 2 lagen betonijzer in het beton: Eén laag aan de onderkant en één aan de bovenkant. Bij de onderzochte balkons zit de bovenste laag een paar centimeter te diep in het beton. Hierdoor kan het hele balkon afbreken.

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat de vloeren van de flats constructiefouten bevatten.

Aanleiding

De uitspraak ‘veilig’ of ‘onveilig’ wordt gedaan op basis van een test. VvE’s wordt geadviseerd om zo’n test te doen. Eind 2023 werd zo’n test aan de Ruusbroecstraat 72-134 gedaan. Op basis daarvan blijken de balkons in die flat onveilig vanwege een constructiefout. De gemeente beschouwt alle vergelijkbare balkons als mogelijk onveilig totdat deze ook zijn getest.

Eind 2023 werden de balkons van de flat aan de Ruusbroecstraat 72-134 getest. Op basis daarvan blijken de balkons in die flat onveilig vanwege een constructiefout. De gemeente beschouwt alle vergelijkbare balkons als onveilig totdat deze zijn getest.

Ja. Op de bouwtekening voldoen ze aan het bouwbesluit uit 1962. VvE’s gaan nu onderzoeken of balkons ook zijn gebouwd volgens de bouwtekening.

Voor het geconstateerde probleem aan de Ruusbroecstraat is het bouwjaar niet per se relevant. Het gaat om een menselijke fout tijdens de bouw en de controle hierop. De gemeente beschouwt alle vergelijkbare balkons nu als onveilig omdat deze in dezelfde periode gebouwd zijn, door dezelfde aannemer.

In onze buurt gelukkig niet. In Nederland zijn in de afgelopen 20 jaar ongeveer tien uitkragende balkons naar beneden gekomen bij in totaal 4 gebouwen. Waarbij twee mensen zijn overleden die samen op een balkon zaten.

Verantwoordelijkheid

De vereniging van eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor de buitenkant van het pand. En dus ook voor de veiligheid van de balkons.

De gemeente moet het bouwbesluit handhaven. De balkons voldoen aan het bouwbesluit van 1962. Ruim 10 jaar geleden braken in Nederland enkele galerijbalkons af. In 2015 is er wetgeving gekomen om balkons op galerijflats verplicht te toetsen. Voor uitkragende balkons zoals bij ons is toetsing op veiligheid niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. De gemeente heeft de VvE’s en bewoners nu dus een heel dringend advies gegeven.

Bewonerscoöperatie WijBedrijf Dieze helpt de VvE’s komende periode bij het verduurzamen van de flats in de Hogenkamp. Daarom coördineert het WijBedrijf nu ook het onderzoek naar de balkons. Dankzij het WijBedrijf wordt het onderzoek goedkoper en efficiënter, is centrale communicatie mogelijk en kunnen we samen op zoek naar oplossingen voor praktische problemen van bewoners. Het WijBedrijf is er vóór bewoners door bewoners.

Nee. VvE’s zijn verantwoordelijk, dat zijn dus bewoners zelf. We kiezen ervoor om elkaar zo goed mogelijk te helpen om met deze situatie om te gaan.

Ja. In of na 2015 is door een aantal VvE-beheerders aangegeven dat een onderzoek naar de balkons wordt aanbevolen. Zie daarvoor de notulen van de VvE.

Gevolgen

Daar is nog niets over te zeggen.

Nee, de meeste balkons zijn te klein en tellen daarom niet mee voor de puntentelling van de huursom.

Elke VvE bepaalt zelf of onderzoekskosten worden doorberekend in de VvE-bijdrage.

Contact

U kunt uw VvE-voorzitter benaderen. Ook kunt u het contactpersoon van de gemeente bellen. Contactpersoon is Sarah van der Weerd. Haar telefoonnummer is 038 498 2550, mailen mag ook via s.van.der.weerd@zwolle.nl

Ik heb hulp nodig of wil wel helpen

Misschien heeft u hulp nodig en/of bent u geschrokken. In uw buurt is een bewonerscoöperatie actief, WijBedrijf Dieze. Die kan u misschien helpen. Om dit zo goed mogelijk te doen, horen we graag of u hulp nodig hebt en waarmee.

Op basis van ingezonden hulpvragen kijken we of en hoe we hulp kunnen organiseren.

Naam(Vereist)
Adres
E-mailadres(Vereist)

JA, ik heb hulp nodig

Op de hoogte blijven
Toestemming(Vereist)