De bewoners van de flats aan de Ruusbroecstraat, Hornstraat, Schutkenstraat, Hogenkampseweg en Jan Buschstraat kunnen hun balkons weer gebruiken*. Experts hebben aangegeven dat normaal balkongebruik verantwoord is. Wel is er een gebruiksbeperking: bewoners kunnen niet verhuizen via de balkons met een betonnen borstwering. Officiële vrijgave van de gemeente moet nog volgen.

*let op: de toegankelijkheid van de balkons kan per flat verschillen. Volg altijd het advies van het VVE-bestuur en/of de verhuurder.

De flatbewoners hoorden eind januari van de gemeente dat hun balkon mogelijk onveilig was. Sindsdien mochten de balkons niet meer worden gebruikt. Het WijBedrijf Dieze bracht de VvE-besturen bij elkaar en riep hulp in van adviesbureau Hageman. Dit bureau is betrokken geweest bij het opstellen van de veiligheidsnormen en heeft de balkons van honderden flats onderzocht. Hageman checkte het eerder uitgevoerde onderzoek van Ruusbroecstraat 72-134 en trok de volgende conclusies:

Conclusies van bureau Hageman

  • Het onderzoek naar de veiligheid van de balkons aan de Ruusbroecstraat 72-134 zegt niets over de veiligheid van de balkons van de andere flats in de buurt.
  • Het probleem van de balkons van de flat aan de Ruusbroecstraat is niet uitzonderlijk en komt veel voor in heel Nederland. Normaal gebruik van de balkons heeft geen gevolgen voor de veiligheid.
  • Wel is het is verstandig om bij balkons met een betonnen borstwering geen groot gewicht op de balkonrand te plaatsen. Verhuizen via het balkon wordt sterk afgeraden. Dit is een gebruiksbeperking van de balkons. Alle VVE-besturen met dat type balkons moeten deze gebruiksbeperking nog opnemen in hun huisreglement. Dit gebeurt in de eerstvolgende algemene ledenvergaderingen.

Woont u aan de Ruusbroecstraat 2 t/m 70 (even), Schutkenstraat, Hornstraat, Jan Buschstraat of Hogenkampseweg (nrs 105 – 199)? Dan kunt u uw balkon gewoon weer gebruiken.

Lees meer 

Vragen en antwoorden

Op basis van het onderzoek aan de Ruusbroecstraat 72 – 134 vreesde de gemeente dat de balkons van andere flats in de buurt mogelijk niet veilig zijn. Onderzoek van experts laat nu zien dat deze vrees onterecht is. De kwaliteit van de van balkons van de flat aan de Ruusbroecstraat 72-134 zeggen niets over de balkons van andere flats in de buurt.

Dat kan. De vereniging van eigenaren kan altijd besluiten dat het verstandiger is de balkons van de eigen flat niet te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er een scheur is gezien, of er signalen van betonrot zijn. Dit geldt voor alle balkons en appartementencomplexen in Nederland.

Ook kan de gemeente een onderzoeksplicht opleggen. In dat geval mogen de balkons niet worden gebruikt totdat er onderzoek ter plekke is uitgevoerd. De gemeente is vooralsnog niet van plan een onderzoeksplicht op te leggen.

De VVE’s hebben de plicht de veiligheid van de balkons te onderzoeken als er een aanleiding is om te verwachten dat die veiligheid in het geding is. Die aanleiding was in dit geval de vrees van de gemeente dat er een relatie is tussen de slechte kwaliteit van de balkons Ruusbroecstraat 72 – 134 en de kwaliteit van de balkons van andere flats in de buurt.

Die vrees was aanleiding om het gebruik van de balkons te verbieden. Nu de vve’s hebben aangetoond dat die vrees onterecht is, is er geen aanleiding meer om om die reden aan de veiligheid van de balkons te twijfelen. Nu we dat weten is het ook logisch het gebruik weer toe te staan.

De gemeente heeft eind januari een dringend advies gegeven om de balkons niet meer te gebruiken. Daarbij gaven ze aan opnieuw een brief te sturen als ze dit advies weer intrekt. De gemeente heeft zijn dringend advies niet ingetrokken.

De gemeente vindt het oordeel van een expert onvoldoende en wil dat van minimaal één flat de balkons worden onderzocht. Op basis van dat onderzoek zou de gemeente willen besluiten of de andere balkons in de buurt veilig zijn.

Maar expert Hageman beweert nu juist dat de kwaliteit van de balkons van de ene flat niets zegt over de kwaliteit van de balkons van andere flats.

Je kunt het balkon gewoon gebruiken. Je kunt geen groot gewicht op rand van de betonnen borstwering uitoefenen. Dan moet je denken aan het verhuizen van een wasmachine of andere zware spullen via de balkonrand.

De VvE van de Schutkenstraat 2-28 laat een onderzoek uitvoeren. Ook naar de flats in bezit van Heimstaden (Hornstraat 1 – 39 (oneven) en Jan Buschstraat 7 – 25 (oneven)) wordt onderzoek gedaan.