Algemene Ledenvergadering VVE’s Hornstraat

Op 7 mei houdt de VVE’s aan de Hornstraat een ledenvergadering. VVE-leden hebben hiervoor een agenda ontvangen. In voorbereiding hierop kunnen de VVE-leden op deze pagina vragen stellen over de ingebrachte agendapunten en alvast aangeven of zij akkoord zijn of principiële bezwaren hebben. Zo zal de ALV zelf vlot verlopen en kan de discussie echt gaan over de kernpunten.

De formele procedure verandert hiermee niet. Een via dit formulier gegeven akkoord is niet rechtsgeldig. Ze is slechts bedoeld ter indicatie. In de ALV op 7 mei is nog steeds formeel akkoord nodig.

De ingevulde vragen en opmerkingen worden zo snel mogelijk beantwoord door de voorzitter en/of de VVE-beheerder. Opmerkingen, vragen en antwoorden verschijnen onder het vragenformulier op deze pagina.