Meer zonnepanelen op het eigen dak

In de afgelopen periode hebben circa 56 huishoudens in onze wijk besloten zonnepanelen te huren en deze te plaatsen op hun eigen dak. Daarmee plaatsen wij in de komende periode ruim 280 zonnepanelen op de daken van woningen in onze wijk!

Voor alle huishoudens is subsidie aangevraagd bij de gemeente Zwolle. De gemeente heeft beloofd na de feestdagen snel deze aanvragen te beoordelen en te beschikken. Wanneer de gemeente de subsidie heeft toegekend, nemen wij met iedereen z.s.m. contact op voor het maken van een planning om de zonnepanelen te plaatsen. Bij een klein aantal huishoudens zijn de zonnepanelen al geplaatst. Dit om de zichtbaarheid van het WijBedrijf en het bijbehorende aanbod te vergroten.

Alle bestaande huurders van zonnepanelen ontvangen nog voor de jaarwisseling een aangepast contract. Dit is nodig, omdat voor de campagne een nieuw contract op is gesteld. Daarmee gelden vanaf het nieuwe jaar voor iedereen weer dezelfde voorwaarden.

Resultaten zonnepanelencampagne – zonnepanelen op het dak van Domusica

Het WijBedrijf, de lokale energiecoöperatie AllerZonst en het cultuurhuis ‘Domusica’ realiseren samen het zonnepanelenproject Domusica. Bewoners in onze wijk die geen geschikt dak hebben kunnen hierdoor toch zonnepanelen huren.

Op het dak van Domusica plaatsen wij in de komende periode 173 zonnepanelen of een soortgelijke zonnepanelen installatie ter waarde van 54000 Wp / 47354 KWh. Daarvan huren circa 26 huishoudens in de wijk zonnepanelen op het dak van Domusica. Dankzij de postcoderoosregeling, krijgen deze bewoners ieder jaar minstens 100 euro belastingvoordeel op hun eigen energierekening. Ook Stichting Domusica doet zelf mee in het project, en koopt het deel zonnepanelen die niet zijn ‘vergeven’.

Rond de kerstdagen dienen we een aanvraag in voor subsidie bij de gemeente Zwolle voor dit project. Zodra de gemeente de subsidie heeft toegekend, nemen wij met iedereen contact op voor het maken van een planning om de zonnepanelen op het dak van Domusica te installeren.

Wel vragen wij uw aandacht voor het volgende. De overheid werkt aan een nieuwe postcoderoosregeling, die op 1 april van start zal gaan. Hierover is nog weinig duidelijk. Wel gaan de geruchten dat de vergoeding voor de bewoner, mogelijk hoger zullen zijn. Zodra er meer duidelijk is gaan wij met de betrokken bewoners in overleg om het project onder de nieuwe regeling te laten vallen. De zonnepanelen plaatsen wij dan mogelijk iets later.

Flyers campagne
op eigen dak

Flyers campagne
postcoderoos regeling