Moet ik thuis zijn voor de aanleg van de zonnepanelen?

Ja. Daarvoor wordt door het WijBedrijf een afspraak met u gemaakt. Mocht u na het maken van de afspraak, deze toch willen wijzigen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het WijBedrijf!

Contactpersoon is Jens Oolthuis – 06 42 986 646.

Uiteraard zal de installateur tijdens de installatie alle corona (voorzorg) maatregelen in acht nemen. En we vragen, wellicht ten overvloede, aan u als bewoner om hetzelfde te doen.

Hoe lang duurt de installatie van de zonnepanelen op mijn dak

Dankzij de schouwingen die de installateur heeft uitgevoerd, is hij op de hoogte van iedere woning waar de zonnepanelen op geïnstalleerd zullen worden. Afhankelijk van uw situatie, duurt het installeren van de zonnepanelen tot circa 4 uur. Daarbij zitten ook het plaatsen van de omvormer, het aansluiten van de installatie op uw meterkast en afwerkingswerkzaamheden inbegrepen.

Waar moet de monteur bij kunnen, moet ik zorgen dat die ruimte vrij toegankelijk is?

De installateur(s) zullen toegang willen krijgen tot het dak (en dus ook de zolder c.q. bovenverdieping), de ruimte waar de omvormer geplaatst wordt, en alle ruimten die onderdeel uitmaken van de route van de kabels waarmee de zonnepaneleninstallatie aan worden gesloten op uw groepenkast. Wanneer er een ‘wasmachine groep’ aanwezig is waarop aangesloten kan worden, heeft dat de voorkeur. Als er geen ‘wasmachine groep’ aanwezig is, of wanneer er meer zonnepanelen geplaatst worden dan op deze groep aangesloten kunnen worden, zal er een nieuwe route naar de meterkast gemaakt worden.

Wij vragen u deze ruimten zo toegankelijk mogelijk te houden, zodat de installateur(s) zo goed en makkelijk mogelijk de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Welke zonnepanelen worden er op mijn dak geïnstalleerd?

De standaard panelen die de installateur op uw dak installeert, zijn: 310 Wp Canadian Solar panelen.

Heeft u aanvullende afspraken gemaakt met de installateur, dan kan het zijn dat u ook een ander type zonnepaneel op uw dak geïnstalleerd krijgt. Vraagt u vooral bij Drenth Energy naar de informatiebladen, als u die nog niet heeft ontvangen.

Welke type omvormer wordt er geplaatst?

Het standaard type omvormer die de installateur zal plaatsen, is een: Growatt S 1500.

Heeft u aanvallende afspraken gemaakt met de installateur, dan kan het zijn dat er bij u een ander type zonnepaneel geplaatst zal worden. Vraagt u vooral bij Drenth Energy naar de informatiebladen, als u die nog niet heeft ontvangen.

Wekken de zonnepaneleninstallatie gelijk elektriciteit op?

Ja. Zodra de installateur de werkzaamheden heeft voltooid, wekken ze gelijk op een duurzame wijze elektriciteit op.

Het WijBedrijf meldt u zonnepanelen na de installatie zo snel mogelijk aan bij uw netbeheerder, Enexis. Het is Enexis, die ook uw energieleverancier weer op de hoogte brengt. Zo wordt de door u opgewekte stroom ook administratief goed verwerkt.

Let op! Niet in alle gevallen is uw huidige meter geschikt voor terug levering van elektriciteit. Als dit zo is, krijgt u hiervan bericht van Enexis. Zij bieden aan uw meter kosteloos te vervangen voor een juiste meter, mits uw zonnepanelen zijn aangemeld. Nogmaals, daar ontzorgt het WijBedrijf u in!

Wat wekken de zonnepanelen op?

De standaard zonnepanelen die in 2021 op het dak van de bewoners geïnstalleerd worden, wekken per paneel 310 Wp op. Wp staat voor Wattpiek. Wattpiek (Wp) is een meeteenheid voor de capaciteit van de fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen. 1 Wp is de productie van 1 watt onder standaard omstandigheden.

Maar dit zegt u mogelijk nog niets. U bent gewend aan de meeteenheid KiloWatt / uur (kWh), wanneer het over uw elektriciteitsverbruik gaat. De omrekenfactor van de Wp van uw zonnepanelen, naar kWh, is circa 0,85. Eén zonnepaneel, wekt jaarlijks dus 310 * 0,85 = 265 kWh op

5 zonnepanelen, wekken daarmee jaarlijks 1.325 kWh op. Dat is een accurate verwachting. Een minder, of juist beter zonjaar dan gemiddeld kan hier nog effect op hebben. Wel wekken de zonnepanelen ieder jaar ietsje minder op. Dat heet de degeneratiefactor. In het eerste jaar is deze vermindering 3%, voor de overige jaren is dit tot het 25e jaar 0,7%. Dit betekent dat de zonnepanelen ook 10 jaar na installatie nog zeker 90% van de elektriciteit opwekken als in het eerste jaar. Na 25 jaar is dit nog 80%.

Wekt een zonnepaneel alleen elektriciteit op wanneer de zon schijnt?

Nee. Zonnepanelen leveren al energie bij een heel klein beetje opvallend licht. Hoe meer licht, hoe meer energie. Op een regenachtige dag is er minder licht dan op een zonnige dag. In Nederland is elke maand ongeveer de helft van het licht ‘direct licht’ dat komt uit de richting van de zon. De andere helft is ‘diffuus licht’ dat uit alle richtingen komt. Ook met dit diffuse licht wekken zonnepanelen ‘gewoon’ elektriciteit op.

Hoe kan ik zien hoeveel kWh mijn zonnepanelen hebben opgewekt?

De Growatt omvormer heeft een app, die u zelf kunt installeren. Op een smartphone gaat het om de ‘ShinePhone app’, te downloaden via: ShinePhone app

Via de PC kunt u inloggen via deze link: Log in. Daarvoor heeft u wel een account nodig. Heeft dit uw voorkeur t.o.v. de app, geef dit dan bij het WijBedrijf aan, door een mail te sturen naar info@wijbedrijfdieze.nl. Wij maken dan een account voor u aan. De handleiding voor het gebruik van de app, of de toegang via de PC, vindt u hier: Handleiding

Wanneer u met de installateur aanvullende afspraken heeft gemaakt, kan het zijn dat u geen Growatt, maar een Solar Edge omvormer geïnstalleerd krijgt. Hiervoor kunt u ook een app downloaden op uw smartphone. Deze heet MySolarEdge. Die kunt u hier terugvinden: MySolarEdge Ook biedt Solar Edge de mogelijkheid om de opwekking van uw zonnepanelen te monitoren via uw PC. Dat kan via: Monitoring opweking zonnepanelen, Daarvoor heeft u wel een account nodig. Heeft dit u voorkeur t.o.v. de app, geef dit dan bij het WijBedrijf aan, door een mail te sturen naar info@wijbedrijfdieze.nl . Wij maken dan een account voor u aan.

De installateur heeft mij een aanbieding gedaan met power optimizers, wat zijn dat?

Een power optimizer is een apparaatje dat, als er meerdere zonnepanelen worden geplaatst, onder elk paneel geïnstalleerd kan worden.

Voordelen hiervan zijn
• Dat de opwekking per paneel in de gaten kan worden gehouden. Zonder optimizers kan dit alleen voor de gehele installatie;

• Dat de oprbengst per paneel wordt behouden als één paneel even minder elektriciteit opwekt als gevolg van schaduwwerking of vervuiling. Dat is niet het geval wanneer de zonnepanelen in een serie geschakeld zijn.

• Dat via power optimizers kan worden gemonitord of, en welk zonnepaneel defect is.

Power optimizers zitten NIET standaard in de aanbieding van het WijBedrijf. Daarvoor is de subsidie van de gemeente Zwolle onvoldoende toereikend. Ook is het niet in iedere situatie nodig om power optimizers toe te passen. Mocht de installateur u dit wel aanbieden, vraag vooral ook zelf naar de voordelen in uw specifieke situatie, t.o.v. de keuze geen power optimizers te nemen .

Wekken mijn zonnepanelen nog elektriciteit op wanneer de stroom uitvalt?

Nee. Dit heeft overigens niet te maken met de zonnepanelen, maar met de omvormer. De omvormer zet de door de zonnepanelen opgevangen zonne-energie om in elektriciteit. Maar deze is wel aangesloten op uw elektriciteitsnet. Wanneer de stroom uit valt, werkt de omvormer niet meer.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

U huurt de zonnepanelen 15 jaar van het WijBedrijf maar daarna zijn de zonnepanelen verre van afgeschreven! Zo geeft de installateur niet voor niets een productie garantie van 80% in het 25e jaar. Maar ook na het 25e jaar zijn ze niet stuk. Om de vraag te beantwoorden, in Nederland is de verwachting dat de levensduur van de zonnepanelen circa 30 jaar is. En vanuit de product garanties van de installateur, onderstreept het WijBedrijf die aanname.

Sectie

Empty section. Edit page to add content here.

Ik denk dat mijn zonnepanelen niet goed werken, wat nu?

Ziet u in de app terug dat de zonnepanelen minder kWh opwekken dan gewoonlijk? Kijk dan eerst zelf of u op het blote oog iets afwijkends kunt vinden aan de zonnepanelen of installatie. Ziet u geen aanslag op de panelen? En als u in uw meterkast kijkt, ziet u de knop van de aardlekschakelaar ook niet omhoog staan? Neem dan eerst contact op met het WijBedrijf door te bellen met Jens Oolthuis – 06 42 986 646. Of te mailen naar info@wijbedrijfdieze.nl. Aan de hand van uw melding bepaald Jens wat de vervolgstap moet zijn. Bijvoorbeeld een technische schouwing door de installateur.

Ik heb een vraag, opmerking, klacht of compliment tijdens het voorbereidingstraject, of tijdens (of na) het leggen van de zonnepanelen.

Wat het ook is, aarzelt u niet en neem contact op met onze projectondersteuner, Jens Oolthuis. Dat kan door een mail te sturen naar info@wijbedrijfdieze.nl, of door te bellen naar 06 42 986 646.

Ik heb een vraag, opmerking, klacht of compliment tijdens het voorbereidingstraject, of tijdens (of na) het leggen van de zonnepanelen.