Aanvraag subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Het bestuur van AllerZonst gaat een aanvraag doen op de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce. Dit is de opvolger van de oude postcoderoosregeling. En het brengt zowel voor de coöperatie AllerZonst, als voor de leden, voordelen met zich mee. Na de paasdagen ontvangen alle leden van het postcoderoosproject hier nader bericht over!

Engie wordt de energieleverancier

Het bestuur van Coöperatief AllerZonst U.A. heeft het contract ondertekend waardoor Engie de energieleverancier wordt die zich verbindt aan het postcoderoosproject ‘Domusica’. Kort gezegd betekent dit dat Engie de stroom die de zonnepanelen gaan opwekken, af gaan nemen van AllerZonst. Met de inkomsten, kan AllerZonst jaarlijkse kosten (zoals het beheren en onderhouden van de zonnepanelen) betalen.

Nieuwe regeling gaat de postcoderoosregeling vervangen

De invulling van de vervanger van de postcoderoosregeling is bekend! Deze nieuwe regeling die de postcoderoosregeling per 01-04-2021 gaat vervangen, is terug te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce.We bestuderen deze zo snel mogelijk, en beoordelen of deze mogelijk interessanter is voor de leden van de energiecoöperatie AllerZonst. We houden jullie hierover op de hoogte!

Lokale energiecoöperaties winnen aan belang.

Lokale energiecoöperaties van burgers krijgen een steeds belangrijker rol toebedeeld door gemeenten. De bedoeling van het klimaatakkoord is dat burgers en lokale bedrijven voor de helft eigenaar worden van lokaal opgewekte energie. In dat streven kunnen de coöperaties een sleutelrol vervullen, zo wordt gedacht. Inmiddels heeft vrijwel elke gemeente één of meerdere energiecoöperaties, valt op…